Foto: Markus Spiske on Unsplash

Har under tag sett hur folk upprörs över att regionerna får ersättning från staten för att vaccinera mot covid-19. Inläggen har gett mig intrycket att det är en slags belöning, ett sätt att tjäna pengar, för att regionerna ska vaccinera så många som möjligt på så kort tid som möjligt. Givetvis blev jag nyfiken och kollade upp detta!

Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har kommit överens om hur ansvar och kostnader för vaccinering mot covid-19 ska fördelas. Staten står för kostnaderna för vaccinet och vaccinationerna, och regionerna för genomförandet. Regionerna får 275 kr för varje genomförd vaccination (550 kr för vaccin som kräver 2 injektioner). Detta ska täcka själva vaccinationen samt inrapportering till vaccinationsregistret.

Regeringens mål är att alla över 18 år ska erbjudas vaccinering under det första halvåret 2021. Det kommer att kräva en hel del av regionerna, och för att kunna fixa det får de alltså betalt. Det finns även en “extra” ersättning för de regioner som når olika uppsatta mål inom uppsatt tid. Det kan ju ses som en morot. Men fler vaccinationer kräver ännu större insatser från regionerna.

Regionerna ansvarar även för att anpassa och tillhandahålla information på flera olika språk samt till personer med funktionsnedsättningar (exempelvis synskadade).

Detta innebär att regionerna, bland annat, ska

  • ordna personal som ska vaccinera
  • fixa och iordningställa lämpliga lokaler
  • se till att alla boende inom regionen får informationen och att den kan förstås av alla

Detta ansvar läggs ovanpå ordinarie uppgifter. Många (alla?) regioner har sedan tidigare en ansträngd verksamhet/kapacitet. Det finns säkert fler saker som kan läggas till på listan.

Utan ekonomiskt stöd från staten, skulle det vara omöjligt för många regioner (alla?) att genomföra arbetet. Om staten vill att så många som möjligt ska vaccineras så snabbt som möjligt – ja, då måste regionerna få ersättning för alla kostnader.

Jag ser inte något som pekar på att detta är någon slags “bonus” (typ säljtävling på ett företag) för att tjäna pengar. Det är helt enkelt åtgärder som regeringen måste ta till för att nå vaccinationsmålet. Och oavsett om man är för eller emot vaccinet, så inser nog alla att det innebär ytterligare belastning på en redan ansträngd sjukvård.

Hittar du något i avtalet som talar emot min slutsats? Kommentera gärna!

Syftet med inlägget är INTE att diskutera vaccinet, jag lyfter själva ersättningsfrågan. Ponera till exempel att regeringen ålägger regionerna att under ett år kontrollera alla mäns PSA-värden – det skulle också innebär en enorm belastning utöver det vanliga.

Regeringens pressmeddelande ang överenskommelsen

Överenskommelsen i sin helhet

Lämna en kommentar