Foto: Juan Camilo Navia on Unsplash

Musik! Den går ju rakt in i oss och får oss att känna glädje, att vilja dansa, lugnar oss, tröstar oss. I dagens video vänder jag mig främst till dig som känner stor oro och rädsla, och att du genom att acceptera* det som händer plus med hjälp av musik kan känna dig lite lugnare och få mer energi.

*Är väl bäst att jag är tydlig med även här att acceptans INTE innebär att man tycker att situationen just nu är ok.

Lämna en kommentar