Rätten till fria åsikter är skyddad i grundlagen. En åsikt är dock inte per automatik en sanning. Även om det kanske är lätt att blanda ihop begreppen ibland. Under det här året har jag med stigande förvåning sett hur faktabaserad argumentation i mångt och mycket bytts ut mot en åsiktsbaserad dito. Det har sin förklaring:…

Läs mer