Foto: Emily Morter on Unsplash

Det här året är det några begrepp som nämnts ett otal gånger i inlägg och videor på sociala medier. Jag känner att jag vill friska upp minnet lite, och går därför igenom dem här nedan:

 • DEMOKRATI:
  Ett ord sammansatt av grekiskans demos (folket) och kratos (styre) – folkstyre på svenska. I Sverige regleras detta via regeringsformen (som är en av våra fyra grundlagar). I den slås fast att ”all offentlig makt utgår från folket och att riksdagen är folkets främsta företrädare”. Här kan du läsa mer om hur demokratin fungerar och skyddas i Sverige.
 • VÅRA FYRA GRUNDLAGAR:
  Regeringsformen: grunddragen i det svenska statsskicket. Rösträtt, hur regering och riksdag arbetar mm.
  Tryckfrihetsförordningen: reglerar rätten att framställa och sprida tryckta skrifter utan föregående censur och andra hinder. Läs mer om censur längre ner!
  Yttrandefrihetsgrundlagen: bestämmelser om rätten att sprida information och om förbud mot censur i TV, film och tekniska upptagningar.
  Successionsordningen: vem som ska inneha tronen (vara rikets statschef). Har ingen egentlig makt.
  Läs mer om grundlagarna här!

  Det går inte att ändra en grundlag i en handvändning. Riksdagen måste fatta samma beslut två gånger, och ett riksdagsval måste genomföras mellan de två besluten. 

 • CENSUR: När en stat eller myndighet utövar förhandsgranskning. Vi har ingen statlig censur i Sverige.
  När videor, inlägg, kommentarer mm tas bort från t ex Youtube, är det något annat än censur. En privat aktör kan sätta egna regler för vad som kan publiceras.
  Här kan du läsa mer om censur, samt kontrollera om du verkligen blivit censurerad.

Har du fler begrepp som du tycker bör förklaras? Skriv en kommentar så lägger jag till dem i listan!

Lämna en kommentar